اخبار

صفحه اصلی > اخبار > محتوای
مشتریان روسیه از کارخانه ما درباره مورینگ فندر بازدید می کنند
Aug 09, 2018

مشتریان روسیه مایکل از کارخانه ما در مورد سوارکاری در تاریخ 28 ژوئیه بازدید می کنند.


مشتریان درخواست محصول را باید سفارشی از جمله سطح، مواد، فلنج و همچنین بسته. ما از یک معامله در محصول و قرارداد در مورد آن را امضا.


تولید کننده کیسه هوا Shenxing چینگدائوتلفن: +86-18663978771