اخبار

صفحه اصلی > اخبار > محتوای
NETHERLANNDS COMPANY-CHINA BRANCH بازرسی کارخانه ما در مورد MARIB AIRBAG RUBBER
Aug 09, 2018

شركت Nertherlands marine company-china كارخانه ما را در مورد صندلی های لاستیکی دریایی در این هفته بازرسی می كند


اول، QC اتاق کارخانه را بررسی می کند تا ببیند که چگونه کارگران کار می کنند و مدیر کارخانه توضیح مختصری در مورد کارخانه از جمله منطقه، هیچ. از کارگران، و هیچ کارگر QC و همچنین گواهینامه برای کارخانه های مختلف در کشور های مختلف.


سپس QC کیفیت کیسه هوا لاستیکی دریایی ما را بررسی می کند و قطعه کوچکی را برای آزمایش آزمایش می کند و پس از آزمایش مجاز است.


پایان، هر دو ما یک معامله در مورد کیسه هوا دریایی دریایی.


تولید کننده کیسه هوا Shenxing چینگدائوتلفن: +86-18663978771