اخبار

صفحه اصلی > اخبار > محتوای
اصول کلی از کیسه هوا
May 28, 2016

کیسه هوا گاز ژنراتور شامل سنسورهای ریزپردازنده، airbags و سایر نقاط. برای قضاوت در میزان خرابی سنسور و ریزپردازنده، انتقال و ارسال سیگنال; با توجه به سیگنال نشان می دهد که احتراق اعضا، اشتعال سوخت جامد گاز ادغام به کیسه هوا، گسترش سریع کیسه هوا و ظرفیت کیسه هوا حدود l (50-90). در حالی که کیسه هوا مجهز به شیر ایمنی هنگامی که بیش از حد یا بادکنک باد هنگامی که فشار بیش از یک مقدار مشخص به طور خودکار آزاد گاز برای جلوگیری از خشک کن های مسافران مجروح شدند. چگونه گاز نیتروژن یا گاز مونواکسید کربن در کیسه هوا استفاده می شود است.
تولید کننده کیسه هوا Shenxing چینگدائوتلفن: +86-18663978771