اخبار

صفحه اصلی > اخبار > محتوای
بالون مقدار
May 28, 2016

اهمیت به ایمنی خودرو منفعل مردم در برخی از اتومبیل های لوکس شده اند وجود دارد چند بالون تا 30 از گردن، زانو و حتی در طرف پشت بام با دو لوله به شکل بالون, تحت فشار از سقف به طور موثر از بین بردن، با airbags طرف پرده به طور موثر محافظت مسافران را در سر و گردن مجهز خواهد شد. بخشی از زانو در مقابل درایور صندلی کیسه های هوا، بدن قطعات زیر کمر مسافر عقب به طور موثر محافظت می, کاهش حرکت مثبت قبل از برخورد.

تولید کننده کیسه هوا Shenxing چینگدائوتلفن: +86-18663978771