نمایشگاه

Shenxing لاستیک بادی فندر ویژگی
Nov 20, 2018

قابلیت هوا لاستیک فندر در کارخانه Shenxing


  1. نیروی واکنش پایین و سطح فشار.

  2. عملکرد قابل تنظیم توسط فشار اولیه متفاوت.

  3. مناسب برای مناطق با جزر و مد بزرگ یا کوچک.

  4. تورهای اختیاری زنجیره تایر برای استفاده های سنگین.

  5. Eazy و نصب و راه اندازی سریع.تولید کننده کیسه هوا Shenxing چینگدائوتلفن: +86-18663978771