نمایشگاه

انتخاب نوع سیستم فندر
May 28, 2016

بسیاری از عوامل فندر سیستم حق انتخاب را تحت تاثیر قرار. این اقدامات شامل، اما نه کمک می کند، سازه های پارکینگ و یا حتی خلبان کشتی کاپیتان docking محدود به محیط زیست دریایی محلی، در معرض حوضه، کلاس کشتی و تنظیمات سرعت و جهت کشتی در حالی که docking،. نظر فندر استاندارد غیر واقعی، با توجه به شرايط پورت هستند به ندرت همان طرح گرفته است. به خصوص که این امر در ویژگی های صرفه جویی در هزینه سیستم قبلی فندر رضایت بخش را به حساب مصارف موضعی باید. در اینجا این است که راهنمای خوبی برای سیستم سپر را انتخاب کنید که مناسب نیازهای شما. ما PIANC 2002 و دیگر معیارهای ارائه شده توسط تولید کنندگان دیگر دارای سابقه طولانی در صنعت دریایی فندر.
تولید کننده کیسه هوا Shenxing چینگدائوتلفن: +86-18663978771